CZ korektura
ÚVOD | KONTAKT | |

OBCHODNÍ PODMÍNKY


 1. OBJEDNÁVKA
 2. Dokumenty určené k jazykovým korekturám zasílá zákazník prostřednictvím e-mailu, v případě většího souboru přes internetové uložiště. Na e-mail zašlete nezávazně svůj text, nabídku kalkulace a termín vyhotovení. Odpověď a potvrzení přijetí obdrží e-mailem. Pokud budete s nabídkou souhlasit, přijde Vám korektura ve smluvený čas zpátky e-mailem.

 3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY
 4. Cena zakázky se odvíjí od druhu korektury a dodací lhůty. Výsledná cena vychází z dohody se zákazníkem. Společně s vyhotovenou zakázkou obdrží zákazník i fakturu. V případě většího počtu menších zakázek je faktura vystavována koncem měsíce, zpravidla poslední pracovní den. Splatnost faktury je 14 dní. Penále z prodlení platby je 0,05 % za každý den prodlení.

 5. PROVEDENÍ KOREKTURY
 6. Korektury textových dokumentů provádíme přímo do textu formou opravy. Provedené opravy si může zákazník zobrazit pomocí funkce sledování změn ve svém textovém editoru. Korektury PDF dokumentů provádíme formou zvýraznění chyb a následných oprav v poznámkách.

 7. TERMÍNY DODÁNÍ
 8. Dodací lhůty sdělíme zákazníkovi e-mailem, a to co nejdříve po obdržení objednávky.

 9. ZÁRUKY
 10. Veškeré texty určené ke korekturám považujeme za důvěrné, ctíme soukromí našich klientů.

 11. AUTORSKÁ PRÁVA
 12. Zhotovitel korektury má vždy za to, že autorská práva k dodanému textu má zadavatel (klient), a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

 13. REKLAMACE
 14. Vyhotovená zakázka má vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena. Reklamace se uplatňuje písemně (e-mail). V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí. Pokud zhotovitel uzná reklamaci korektury ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě opravu daného textu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, je výše slevy 10 %.


Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2019