CZ korektura
ÚVOD | KONTAKT | |
// VÍTEJTE
Potřebujete opravit text? Nebo jej pouze upravit, „učesat“? Zašlete na kontaktní e-mail váš text, nabídku kalkulace a termín vyhotovení. Odpověď a potvrzení přijetí obdržíte e-mailem.
// OPRAVÍME:
  • Knihy, tiskoviny
  • Vysokoškolské práce
  • Seminární a závěrečné práce
  • Články
  • Výroční zprávy, katalogy a další

Dokumenty zkorigujeme v elektronické či tištěné podobě.

// SLUŽBY

Provádíme celkovou korekturu českých textů. Nabízíme korekturu pravopisnou i stylistickou, vše dle přání a požadavků zákazníka.

Korektura patří mezi jednu z nejdůležitějších součástí procesu vzniku kvalitní tiskoviny. Jejím smyslem je odhalení pravopisných, typografických a věcných chyb v dokumentu.